1box informatyka czesne

 Informatyka studia II stopnia w WSTI to:

Dlaczego studia II stopnia?

 • tytuł magistra w branży IT podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy. Ukończone studia II stopnia świadczą o większej wszechstronności pracownika oraz stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia;

 •  WSTI jest uczelnią od lat specjalizującą się w kształceniu wykwalifikowanych informatyków. Nasze doświadczenie na rynku edukacyjnym, profesjonalna kadra oraz nowoczesne pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt stwarzają idealne warunki do kształcenia się na najwyższym poziomie;

 • program studiów na Informatyce II stopnia zakłada, że kandydaci posiadają wysoki poziom umiejętności wyniesionych podczas nauki na studiach  I stopnia. Nie uczymy od podstaw programowania czy budowy sieci. Zakładamy, że to już wiesz i nie tracimy Twojego czasu;

 • na studiach Informatyka II stopnia kładziemy duży nacisk na praktykę. W czasie trwania studiów masz szansę zdobyć m.in. międzynarodowe certyfikaty Cisco i Microsoft;

 • dajemy Ci szanse na wykorzystanie Twojego potencjału. Jeśli branża IT jest tym, w czym czujesz się dobrze i chcesz się realizować, nie poprzestawaj na studiach I stopnia. Informatyka to dziedzina, w której stale należy się doskonalić i podnosić swoje kompetencje.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracy w zespołach projektowych, w tym programistycznych;

 • organizacjach, jednostkach samorządowych, instytucjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, nowoczesne systemy zarządzania, sterowania, przetwarzania i opracowywania danych;

 • samodzielnej działalności gospodarczej;

 • kontynuacji rozwoju naukowego na studiach III stopnia na kierunku Informatyka albo na kierunkach pokrewnych.

Autorski program nauczania

Nasza oferta edukacyjna jest oparta na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu wysoko wykwalifikowanych informatyków - specjalistów oraz dostosowana do realiów rynku pracy krajowego i międzynarodowego. Program nauczania na studiach II stopnia został stworzony przez naszych najlepszych wykładowców (dr Jarosława Karcewicza, dr inż. Romana Simińskiego).

Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał współczesne narzędzia sprzętowe i programowe oraz aktywnie posługiwał się językami programowania. Poza tym będzie  posiadał wiedzę z zakresu metodyk i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Przygotowanie teoretyczne umożliwi mu szybkie i skuteczne opanowanie nie tylko współczesnych, ale i przyszłych technologii informatycznych.

Profesjonalna kadra

Skład wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej stanowią cenieni pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający duże doświadczenie branżowe I partnerskie nastawienie do studenta. Wielu wykładowców WSTI to czynni zawodowo graficy i informatycy, dlatego studenci mają możliwość już podczas nauki współpracować ze swoimi przyszłymi pracodawcami.

Dobrze wyposażona Uczelnia!

WSTI to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie uczelni na Śląsku. Dysponujemy m. in. pracownią grafiki komputerowej wyposażoną w 30 komputerów Apple iMac MC812PL/A i tablety graficzne Wacom, oraz laboratorium komputerowym z 30 silnymi stacjami graficznymi.  Na komputerach zainstalowane jest aktualne oprogramowanie (np.  Adobe Master Colleciton CS 5.5). Uczelnia posiada również przestronną  pracownię artystyczną rysunku i  malarstwa oraz pracownię fotografii w pełni wyposażoną w multimedialny sprzęt: aparaty fotograficzne, kamery i profesjonalne oświetlenie.

Atrakcyjne specjalności

Inżynieria oprogramowania

Przygotowanie specjalnościowe pozwala na podjęcie pracy w charakterze:

 • programisty

 • testera

 • analityka i projektanta

 • kadry zarządzającej projektem, jak również odpowiedzialnej za zapewnienie jakości realizowanego oprogramowania

Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych

Przygotowanie specjalnościowe pozwala na podjęcie pracy:

 • w różnorodnych podmiotach gospodarczych w charakterze analityka i projektanta systemów teleinformatycznych

 • administratora systemów teleinformatycznych

 • wdrożeniowca technologii i systemów teleinformatycznych

 • specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Świetna lokalizacja

WSTI znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Mickiewicza 29. Siedziba Uczelni jest położona w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta na skraju płatnej strefy parkowania. Na terenie budynku znajdują się: stołówka oraz restauracja, powierzchnie wypoczynkowe wraz z patio, poczta, kiosk  i przychodnia lekarska.

Ludzie z pasją

Studenci WSTI to  prawdziwi pasjonaci realizujący swoje zainteresowania w kołach naukowych, Uczelnianym AZS-sie, lub pracach tworzonych w ramach cyklu kształcenia.

Studenci o WSTI

Opinie naszych studentów są najlepszym dowodem, że warto studiować w WSTI. Oto niektóre z recenzji Uczelni, którymi podzielili się na profilu uczelnianym na FB.

Biuro karier

 

To troska o to, aby nasi absolwenci z sukcesem  odnaleźli się na rynku pracy.

 

"Głównym założeniem podczas tworzenia programu specjalizacji Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych było uzyskanie maksimum  praktycznej wiedzy i umiejętności, które  pomogą lepiej odnaleźć się absolwentom na rynku pracy.  Program studiów przewiduje poznanie unikalnych zagadnień w obrębie technologii Microsoft, Linux, Cisco, VMware, które trudno znaleźć na podobnych kierunkach studiów w naszym regionie. Ponadto, zajęcia wsparte są nowoczesnymi formami edukacji e-learningowej i narzędziami pozwalającymi na dalszą samodzielną pracę studentów poza uczelnią."

Jarosław Karcewicz, wykładowca w WSTI w Katowicach

 

W dzisiejszych czasach tytuł magistra inżyniera daje większe możliwości na rynku pracy. Uzupełnienie swojego wykształcenia na specjalistycznych studiach  o profilu informatycznym to nie tylko szansa na znalezienie lepszej pracy i szybszy, bardziej konsekwentny rozwój kariery zawodowej, ale także na otrzymywanie większego wynagrodzenia w aktualnie wykonywanej pracy.

Według badań firmy Sedlak&Sedlak zarobki magistrów inżynierów są przeciętnie o 20% wyższe niż samych inżynierów. Natomiast jak wynika z badań firmy Ernst&Young, tytuł licencjata nie stanowi dla pracodawców pełnowartościowego wykształcenia. Informatyka drugiego stopnia to odpowiedź WSTI na zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów na dzisiejszym rynku pracy. Inżynieria oprogramowaniaBezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych to nowoczesne specjalności łączące niezbędną wiedzę teoretyczną z praktyką. W programie studiów dominują interaktywne formy zajęć, a główny nacisk kładziony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu konkretnej wiedzy i umiejętności praktycznych to ta specjalizacja będzie najlepszym wyborem.

 

 but erekrut   but einformator