facebook
Zapisz się na studia magisterskie 2023/2024 – rozpocznij ze zniżką!
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Informatyka studia magisterskie
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Informatyka studia magisterskie
Inżynieria oprogramowania

Zajęcia w ramach studiów magisterskich na kierunku INFORMATYKA prowadzone są w dwóch formach: stacjonarnej i niestacjonarnej.

Forma stacjonarna
Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.

Zajęcia zwyczajowo prowadzone są co dwa tygodnie w:

  • piątki (16.00 do 21.00)

  • soboty (8.00 do około 20.00)

  • niedziele (8.00 do około 20.00)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook