Zajęcia w ramach studiów magisterskich na kierunku INFORMATYKA prowadzone są w dwóch formach: stacjonarnej i niestacjonarnej.

Forma stacjonarna
Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.