Czesne w ramach promocji "Zapisz się na studia magisterskie – rozpocznij ze zniżką!" wynosi odpowiednio:

System wpłat czesnego
12 miesięcznych rat

Forma kształcenia

stacjonarna

niestacjonarna

miesięczne czesne dla absolwentów WSTI

363 zł *

459 zł

325 zł *

412 zł

miesięczne czesne dla kandydatów
nie będących absolwentami WSTI

387 zł *

483 zł

347 zł *

433 zł

administracyjna opłata rekrutacyjna
(wpisowe)

0 zł**

85 zł

0 zł**

85 zł

* czesne w promocji "Zapisz się na studia magisterskie – rozpocznij ze zniżką!"
** administracyjna opłata rekrutacyjna(wpisowe) w promocji "Zapisz się na studia magisterskie – nie płać wpisowego!"

Promocja obowiązuje na I semestrze studiów.

Sprawdź szczegóły promocji


Kredyt studencki – informacje MNiSW


 

Zapisując się do 29 października korzystasz z promocji i nie płacisz wpisowego!

W okresie pozapromocyjnym administracyjna opłata rekrutacyjna (wpisowe)
wynosi 85 zł.

Sprawdź szczegóły promocji

 

Administracyjną opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w okresie pozapromocyjnym
należy wnosić na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr konta: 51 1750 1312 1010 1000 0000 0000
Tytuł przelewu: Imię nazwisko kierunek studiów