facebook
Zapisz się na studia magisterskie 2023/2024 – rozpocznij ze zniżką!
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Informatyka studia magisterskie
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Informatyka studia magisterskie
Inżynieria oprogramowania

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

IV sem

Moduły podstawowe

1

Matematyka konkretna

a_kulka.gif

     
2

Przedsiębiorczość i zarządzanie

 

 a_kulka.gif    
3

Socjologia, higiena i psychologia pracy

a_kulka.gif

 

   
4

Język angielski

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 a_kulka.gif  
5

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

   
6

Fizyka dla informatyków

       a_kulka.gif

7

Problemy BHP i ergonomii

a_kulka.gif      

Moduły kierunkowe

1

Zarządzanie środowiskami serwerowymi i aplikacji sieciowych

a_kulka.gif

     
 2

Kryptograficzne metody ochrony informacji

a_kulka.gif

 

   
 3

Systemy baz danych

   a_kulka.gif

 

 
4

Programowanie obiektowe

a_kulka.gif

 

 

 
5

Analiza algorytmów

 

a_kulka.gif

 

 
6

Systemy wspomagania decyzji

 

a_kulka.gif

 

 
7

Analiza i przetwarzanie obrazów

 

a_kulka.gif

 

 
8

Urządzenia techniki komputerowej

 

 

 a_kulka.gif

 
9

Programowanie systemowe

     a_kulka.gif  
10

Systemy ekspertowe

       a_kulka.gif
 11

Praca dyplomowa - magisterska

    a_kulka.gif  a_kulka.gif
 12

Praktyka zawodowa – 3 miesiące

    a_kulka.gif  

Praca dyplomowa

1

Seminarium dyplomowe

 

 

a_kulka.gif  a_kulka.gif

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

IV sem

Moduły specjalnościowe – Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych  

1

Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

a_kulka.gif

 

 

 
 2

Scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi oraz serwerami

a_kulka.gif

 

 

 
 3

Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych  

a_kulka.gif a_kulka.gif

 

 
 4

Bezpieczeństwo przełączanych sieci LAN oraz sieci bezprzewodowych

a_kulka.gif

 

 

 
 5

Bezpieczeństwo sieci rozległych i zarządzanie jakością usług w sieciach IP

 

a_kulka.gif

 

 
 6

Technologie wirtualizacji serwerów i aplikacji  

 

a_kulka.gif  a_kulka.gif  
 7

Zespołowy projekt bezpiecznych systemów teleinformatycznych

     a_kulka.gif  a_kulka.gif
 8

Zarządzanie projektem informatycznym

       a_kulka.gif

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

IV sem

Moduły specjalnościowe - Inżynieria oprogramowania

1

Metodyki programowania

a_kulka.gif

 

 

 
2

Programowanie zespołowe

a_kulka.gif      
3

Analiza i modelowanie systemów

a_kulka.gif

 

 

 
4

Technologie internetowe w programowaniu

a_kulka.gif

 

 

 
5

Programowanie usług serwerowych

 

a_kulka.gif

 

 
6

Systemy i aplikacje mobilne

 

a_kulka.gif

 

 
7

Wzorce projektowe

 

a_kulka.gif

 

 
8

Projekt zespołowy

 

 

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif
9

Inżynieria jakości oprogramowania

 

     a_kulka.gif
10

Zarządzanie projektem informatycznym

 

 

   a_kulka.gif

Czytaj szczegółowy opis modułów specjalności.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook