Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

I sem

II sem

III sem

IV sem

Moduły podstawowe

1

Matematyka konkretna

a_kulka.gif

     
2

Przedsiębiorczość i zarządzanie

 

 a_kulka.gif    
3

Socjologia, higiena i psychologia pracy

a_kulka.gif

 

   
4

Język angielski

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 a_kulka.gif  
5

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

   
6

Fizyka dla informatyków

       a_kulka.gif

7

Problemy BHP i ergonomii

a_kulka.gif      

Moduły kierunkowe

1

Zarządzanie środowiskami serwerowymi i aplikacji sieciowych

a_kulka.gif

     
 2

Kryptograficzne metody ochrony informacji

a_kulka.gif

 

   
 3

Systemy baz danych

   a_kulka.gif

 

 
4

Programowanie obiektowe

a_kulka.gif

 

 

 
5

Analiza algorytmów

 

a_kulka.gif

 

 
6

Systemy wspomagania decyzji

 

a_kulka.gif

 

 
7

Analiza i przetwarzanie obrazów

 

a_kulka.gif

 

 
8

Urządzenia techniki komputerowej

 

 

 a_kulka.gif

 
9

Programowanie systemowe

     a_kulka.gif  
10

Systemy ekspertowe

       a_kulka.gif
 11

Praca dyplomowa - magisterska

    a_kulka.gif  a_kulka.gif
 12

Praktyka zawodowa – 3 miesiące

    a_kulka.gif  

Praca dyplomowa

1

Seminarium dyplomowe

 

 

a_kulka.gif  a_kulka.gif