Zapisz się na studia magisterskie 2023/2024 – rozpocznij ze zniżką!
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Informatyka studia magisterskie
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Informatyka studia magisterskie
Inżynieria oprogramowania

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje – szczególnie w zakresie:

 • opracowywania i wdrażania procedur związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • utrzymania bezpieczeństwa działania  infrastruktury IT

 • zarządzania podsieciami lokalnymi

 • projektowania zabezpieczeń  środowiska teleinformatycznego

 • monitoringu ruchu sieciowego

 • analizy poziomu bezpieczeństwa

 • kryptografii

 • zarządzania systemami sieciowymi

 • dobierania odpowiednich i współpracujących ze sobą systemów

 • konfigurowania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk i projektant systemów teleinformatycznych

 • administrator systemów teleinformatycznych

 • wdrożeniowiec technologii i systemów teleinformatycznych

 • jako przedsiębiorca we własnej działalności gospodarczej

 • projektant systemów bezpieczeństwa sieci

 • konsultant bezpieczeństwa IT

ikona program
Program modułu specjalnościowego – Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje – szczególnie w zakresie:

 • analizy i projektowania systemów informatycznych

 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych

 • zarządzania technologią informacji i infrastrukturą informatyczną w firmie

 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących bazy i hurtownie danych

 • projektowania lokalnych sieci komputerowych

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i programista baz danych

 • analityk systemowy

 • programista

 • projektant systemów informatycznych

 • webmaster/webdesigner

 • administrator danych i sieci informatycznych

 • integrator technologii informatycznych

ikona programProgram modułu specjalnościowego – Inżynieria oprogramowania

 

r siminski"Tworzenie współczesnego oprogramowania to złożony proces. Samo programowanie jest zaledwie jednym z jego elementów. Specjalizacja Inżynieria Oprogramowania ma wprowadzić studenta w świat różnorodnych zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania. To między innymi metodyki projektowania systemów informatycznych, zarządzanie projektem, metodyki testowania, wzorce projektowe. Ale to również sprawna praca grupowa, wykorzystanie repozytoriów kodu, nowoczesnych środowisk programistycznych.

Uważam, że specjalizacja IO znakomicie rozszerzy kompetencje zdobyte na studiach inżynierskich o elementy mile widziane przez pracodawców z branży IT. "

dr  Roman Simińśki
wykładowca WSTI

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook