Badania można przeprowadzić u Lekarza Medycyny Pracy, np. TOMMED/PROF-MED.

UWAGA KANDYDACI !!!

Skierowanie na badanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji (Dziekanat uczelni).
Badania można przeprowadzić u Lekarza Medycyny Pracy w TOMMED/PROF-MED, ul. Żelazna 1, 40-952 Katowice

Badania przeprowadzane u Lekarza Medycyny Pracy w TOMMED/PROF-MED są refundowane przez Uczelnię. 

Zaświadczenia lekarskie (na wymaganym druku, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych) wykonane w innych przychodniach medycyny pracy będą honorowane, ale nie będą refundowane.