Opis kierunku

 

but zawod perspektywy

Informatyka jest nieodzowna w wielu dziedzinach, w tym w biznesie, finansach, medycynie, nauce, badaniach naukowych, inżynierii, produkcji, logistyce, marketingu, a nawet w sztuce i kulturze. Bez niej wiele dziedzin nie byłoby w stanie funkcjonować tak, jak to robią obecnie. Niemal każdy aspekt życia związany jest z technologią i cyfryzacją, rola i znaczenie informatyki stają się coraz bardziej widoczne. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych są tylko kilkoma z wielu obszarów, w których informatyka odgrywa kluczową rolę.

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka (7 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) są odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku i coraz większe zainteresowanie potencjalnych studentów informatyką. Mając na uwadze możliwości  naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący nacisk na dużą liczbę zajęć praktycznych.

 

apla Karcewicz2

Specjalności na kierunku Informatyka

Program stanowi kompleksowe przygotowanie studentów do kariery w szybko rozwijających się dziedzinach informatyki. Studenci zdobędą bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii oprogramowania, technologii internetowych i sieci komputerowych, mechatroniki i robotyki, a także grafiki komputerowej i multimediów oraz marketingu internetowego.

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w obszarach związanych z programowaniem, projektowaniem baz danych, analizą systemów, tworzeniem stron internetowych, administracją sieci, produkcją multimediów czy działami marketingu. Program kształcenia oferuje różnorodne specjalizacje, zapewniające studentom mocne podstawy w teoretycznych i praktycznych aspektach informatyki. Po ukończeniu studiów absolwenci będą świetnie przygotowani do podejmowania wyzwań na szybko zmieniającym się rynku pracy w szerokim sektorze technologicznym.

Cechy absolwenta:

  • szeroka wiedza w zakresie technologii internetowych (zagadnienia sieciowe, serwery oraz ich usługi, programowanie w środowisku Internetu);

  • wiedza z zakresu grafiki komputerowej na poziomie umożliwiającym implementację warstwy prezentacyjnej realizowanych rozwiązań wśrodowisku internetowym;

  • wiedza umożliwiająca budowę systemów przetwarzających i prezentujących informację różnych formatów i typów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video na platformie rozwiązań internetowych.

but zapisz sie

robot

ikona informatorPobierz informator

ikona dyplomy
Wyróżnione dyplomy

ikona fbNa bieżąco

ikona ytYouTube