Logika binarna. Algebra Boola. Algorytmy, złożoność czasowa i pamięciowa. Modele obliczeń, maszyny Turinga, obliczalność. Języki formalne, gramatyki i automaty. Złożoność obliczeniowa, klasy złożoności, NP-zupełność.

ikona pdf  Teoretyczne podstawy informatyki