facebook
Informatyka studia inżynierskie
Informatyka
Inżynieria oprogramowania
Informatyka
Technologie internetowe i sieci komputerowe
Informatyka
Mechatronika i robotyka
Informatyka
Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
Informatyka
Marketing internetowy
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Od 2008 roku WSTI jest członkiem Microsoft Academy na poziomie Advanced

Konstrukcja programu nauczania WSTI uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) i spełnia jej kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów technicznych. Dodatkowo dostosowano siatkę zajęć do wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA.Przedmioty informatyczne stanowią 72% godzin zajęć (pozostałe 28% to przedmioty nieinformatyczne). Wykłady to 38% godzin zajęć - czyli aż 62% czasu nauki to zajęcia praktyczne!

 

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

3 ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Przedmioty kształcenia ogólnego

1

Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

Problemy BHP i ergonomii

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

Podstawy etyki

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

4

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

II. Przedmioty podstawowe

1

Matematyka dyskretna

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

3

Analiza matematyczna
i algebra liniowa

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

Podstawy elektroniki i miernictwa

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

5

Fizyka

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

III. Przedmioty kierunkowe

1

Teoretyczne podstawy informatyki

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Algorytmy i struktury danych

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

3

Systemy wbudowane

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

4

Podstawy programowania

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

5

Języki programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

6

Języki programowania obiektowego

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

7

Języki obiektowe

 

 

 

 a_kulka.gif

 

 

 

8

Systemy operacyjne

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif

 

 

 

 

 

9

Sztuczna inteligencja

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

10

Grafika komputerowa
i graficzny interfejs użytkownika

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

11

Inżynieria oprogramowania

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

12

Bazy danych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

13

Projektowanie
systemu informatycznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

Architektura komputerów

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

15

Urządzenia techniki cyfrowej

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

16

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

17

Sieciowe systemy operacyjne

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

18

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

20

Podstawy prawa i prawo informatyczne

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

21

Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie

            a_kulka.gif

IV. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

21

Przedmioty specjalizacyjne

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

V. Zajęcia dodatkowe

22

Pracownia dyplomowa

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

23

Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Routing w sieciach TCP/IP

       

a_kulka.gif

   
2

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

         

a_kulka.gif

 
3

Sieciowe systemy operacyjne

       

a_kulka.gif

   
4

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

         

a_kulka.gif

 
5

Technologie sieci rozległych

           

a_kulka.gif

6

Systemy wymiany informacji

           

a_kulka.gif

7

Monitorowanie i zarządzanie usługami

           

a_kulka.gif

8

Analiza i projektowanie sieci komputerowych

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Systemy bazy danych

       

a_kulka.gif

   
2

Programowanie
w środowiskach zintegrowanych

       

a_kulka.gif

   
3

Modelowanie
systemów informatycznych

         

a_kulka.gif

 
4

Systemy sieciowe

         

a_kulka.gif

 
5

Systemy wbudowane i mobilne

           

a_kulka.gif

6

Systemy wielowarstwowe

           

a_kulka.gif

7

Zarządzanie
projektem informatycznym

           

a_kulka.gif

8

Projekt systemu informatycznego

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Automatyka i robotyka

       

a_kulka.gif

   
2

Teoria sterowania

       

 

a_kulka.gif

 
3

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

         

a_kulka.gif

 
4

Elektromechanika ogólna

        a_kulka.gif 

 

 
5

Programowanie robotów

           

a_kulka.gif

6

Sensory i pomiary

           

a_kulka.gif

7

Sterowniki przemysłowe

           

a_kulka.gif

8

Projekt systemu mechatronicznego

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Projektowanie graficzne i grafika rastrowa

       

a_kulka.gif

   
2

Internetowe technologie multimedialne

       

a_kulka.gif

   
3

Projektowanie serwisów internetowych

         

a_kulka.gif

 
4

Teoria poligrafii i grafika wektorowa

         

a_kulka.gif

 
5

Modelowanie i animacja 3D  

           

a_kulka.gif

6

Systemy DTP - skład i łamanie publikacji

           

a_kulka.gif

7

Montaż wideo i filmowe efekty specjalne 

           

a_kulka.gif

8

Projekt aplikacji multimedialnej

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Podstawy marketingu

       

a_kulka.gif

   
2

Identyfikacja wizualna

       

a_kulka.gif

   
3

Public relations

         

a_kulka.gif

 
4

Podstawy analizy danych w marketingu

         

a_kulka.gif

 
5

Aplikacje mobilne

       

 

 

a_kulka.gif

6

Pozycjonowanie stron WWW

           

a_kulka.gif

7

UX Design

           

a_kulka.gif

8

Projekt marketingowy

       

a_kulka.gif

 

 

Rodzaj, czas i termin praktyk określa realizowany w WSTI plan studiów i program kształcenia.

Praktyka zawodowa w wymiarze 960 godz. realizowana jest po I, II oraz III roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów; IV a V semestrem studiów; VI a VII semestrem studiów)

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook