Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Konstrukcja programu nauczania WSTI uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) i spełnia jej kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów technicznych. Dodatkowo dostosowano siatkę zajęć do wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA.Przedmioty informatyczne stanowią 72% godzin zajęć (pozostałe 28% to przedmioty nieinformatyczne). Wykłady to 38% godzin zajęć - czyli aż 62% czasu nauki to zajęcia praktyczne!

 

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

3 ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Przedmioty kształcenia ogólnego

1

Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

Problemy BHP i ergonomii

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

Podstawy etyki

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

4

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

II. Przedmioty podstawowe

1

Matematyka dyskretna

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

3

Analiza matematyczna
i algebra liniowa

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

Podstawy elektroniki i miernictwa

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

5

Fizyka

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

III. Przedmioty kierunkowe

1

Teoretyczne podstawy informatyki

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Algorytmy i struktury danych

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

3

Systemy wbudowane

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

4

Podstawy programowania

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

5

Języki programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

6

Języki programowania obiektowego

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

7

Języki obiektowe

 

 

 

 a_kulka.gif

 

 

 

8

Systemy operacyjne

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif

 

 

 

 

 

9

Sztuczna inteligencja

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

10

Grafika komputerowa
i graficzny interfejs użytkownika

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

11

Inżynieria oprogramowania

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

12

Bazy danych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

13

Projektowanie
systemu informatycznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

Architektura komputerów

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

15

Urządzenia techniki cyfrowej

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

16

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

17

Sieciowe systemy operacyjne

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

18

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

20

Podstawy prawa i prawo informatyczne

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

21

Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie

            a_kulka.gif

IV. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

21

Przedmioty specjalizacyjne

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

V. Zajęcia dodatkowe

22

Pracownia dyplomowa

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

23

Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Routing w sieciach TCP/IP

       

a_kulka.gif

   
2

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

         

a_kulka.gif

 
3

Sieciowe systemy operacyjne

       

a_kulka.gif

   
4

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

         

a_kulka.gif

 
5

Technologie sieci rozległych

           

a_kulka.gif

6

Systemy wymiany informacji

           

a_kulka.gif

7

Monitorowanie i zarządzanie usługami

           

a_kulka.gif

8

Analiza i projektowanie sieci komputerowych

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Systemy bazy danych

       

a_kulka.gif

   
2

Programowanie
w środowiskach zintegrowanych

       

a_kulka.gif

   
3

Modelowanie
systemów informatycznych

         

a_kulka.gif

 
4

Systemy sieciowe

         

a_kulka.gif

 
5

Systemy wbudowane i mobilne

           

a_kulka.gif

6

Systemy wielowarstwowe

           

a_kulka.gif

7

Zarządzanie
projektem informatycznym

           

a_kulka.gif

8

Projekt systemu informatycznego

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Automatyka i robotyka

       

a_kulka.gif

   
2

Teoria sterowania

       

 

a_kulka.gif

 
3

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

         

a_kulka.gif

 
4

Elektromechanika ogólna

        a_kulka.gif 

 

 
5

Programowanie robotów

           

a_kulka.gif

6

Sensory i pomiary

           

a_kulka.gif

7

Sterowniki przemysłowe

           

a_kulka.gif

8

Projekt systemu mechatronicznego

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Projektowanie graficzne i grafika rastrowa

       

a_kulka.gif

   
2

Internetowe technologie multimedialne

       

a_kulka.gif

   
3

Projektowanie serwisów internetowych

         

a_kulka.gif

 
4

Teoria poligrafii i grafika wektorowa

         

a_kulka.gif

 
5

Modelowanie i animacja 3D  

           

a_kulka.gif

6

Systemy DTP - skład i łamanie publikacji

           

a_kulka.gif

7

Montaż wideo i filmowe efekty specjalne 

           

a_kulka.gif

8

Projekt aplikacji multimedialnej

       

a_kulka.gif

 

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1
ROK

2
ROK

3
ROK

4
ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

 Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

1

Podstawy marketingu

       

a_kulka.gif

   
2

Identyfikacja wizualna

       

a_kulka.gif

   
3

Public relations

         

a_kulka.gif

 
4

Podstawy analizy danych w marketingu

         

a_kulka.gif

 
5

Aplikacje mobilne

       

 

 

a_kulka.gif

6

Pozycjonowanie stron WWW

           

a_kulka.gif

7

UX Design

           

a_kulka.gif

8

Projekt marketingowy

       

a_kulka.gif

 

 

Rodzaj, czas i termin praktyk określa realizowany w WSTI plan studiów i program kształcenia.

Praktyka zawodowa w wymiarze 960 godz. realizowana jest po I, II oraz III roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów; IV a V semestrem studiów; VI a VII semestrem studiów)

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook