Konstrukcja programu nauczania WSTI uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) i spełnia jej kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów technicznych. Dodatkowo dostosowano siatkę zajęć do wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA.Przedmioty informatyczne stanowią 72% godzin zajęć (pozostałe 28% to przedmioty nieinformatyczne). Wykłady to 38% godzin zajęć - czyli aż 62% czasu nauki to zajęcia praktyczne!

 

Lp

NAZWA PRZEDMIOTU

Rozkład zajęć

1 ROK

2 ROK

3 ROK

4 ROK

I
sem

II
sem

III
sem

IV
sem

V
sem

VI
sem

VII
sem

I. Przedmioty kształcenia ogólnego

1

Język zachodni

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

Problemy BHP i ergonomii

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

Podstawy etyki

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

4

Wychowanie fizyczne

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

II. Przedmioty podstawowe

1

Matematyka dyskretna

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

3

Analiza matematyczna
i algebra liniowa

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

Podstawy elektroniki i miernictwa

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

5

Fizyka

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

III. Przedmioty kierunkowe

1

Teoretyczne podstawy informatyki

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Algorytmy i struktury danych

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

3

Systemy wbudowane

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

4

Podstawy programowania

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

5

Języki programowania

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

6

Języki programowania obiektowego

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

7

Języki obiektowe

 

 

 

 a_kulka.gif

 

 

 

8

Systemy operacyjne

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif

 

 

 

 

 

9

Sztuczna inteligencja

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

10

Grafika komputerowa
i graficzny interfejs użytkownika

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

11

Inżynieria oprogramowania

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

12

Bazy danych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

13

Projektowanie
systemu informatycznego

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

Architektura komputerów

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

15

Urządzenia techniki cyfrowej

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

16

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

17

Sieciowe systemy operacyjne

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

18

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

20

Podstawy prawa i prawo informatyczne

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

21

Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie

            a_kulka.gif

IV. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

21

Przedmioty specjalizacyjne

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

V. Zajęcia dodatkowe

22

Pracownia dyplomowa

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

23

Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif