Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Etap I : Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II : Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania

Specjaliści Biura Rekrutacji WSTI służą pomocą i udzielają wszelkich informacji związanych z rekrutacją, kierunkami studiów oraz studiowaniem na uczelni.

 Badania można przeprowadzić u Lekarza Medycyny Pracy w TOMMED/PROF-MED.

Druki i formularze - 7-semestralne studia inżynierskie na kierunku Informatyka:

 

Zaświadczenie lekarskie

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook