Etap I : Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II : Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania

Rekrutacja na 7-semestralne studia inżynierskie na kierunku Informatyka odbywa się w dwóch etapach:

Etap I

Rejestracja elektroniczna – wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI.

Etap II

Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz powinien złożyć dokumenty wymagane na studia:

 • kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu);
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu,
 • 2 aktualne kolorowe zdjęcia (35mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf),
  • skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacji i po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego złożyć komplet dokumentów
  • w Biurze Rekrutacji można złożyć wszystkie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego, następnie pobrać skierowanie na badanie i wykonać badanie u lekarza medycyny pracy - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia pozostałych dokumentów i pobrania skierowania,
 • dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji),
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony,
 • Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (prosimy o zapoznanie się z dokumentem). Deklaracja będzie wydana do podpisu w Biurze Rekrutacji,
 • Umowa edukacyjna. Dokument będzie do podpisania wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej, w tym także złożyć wyniki badania lekarskiego oraz podpisać deklaracją podjęcia nauki i kwestionariusz osobowy.

Pamiętaj, aby zarejestrować się na wizytę do lekarza medycyny pracy, a następnie odbierz skierowanie w naszym Biurze Rekrutacji. Badania można wykonać w Przychodni POLMED w Katowicach przy ul. Dąbrówki 10 - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub mailowej (tel. 517-218-523, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Przeczytaj także:

Zarządzenie nr 157 A/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2018/2019

_________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja "Krok po kroku" ikona pdf

__________________________________________________________

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Informacja dla studentów przenoszących się z innej uczelni.