Studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach to studia specjalistyczne o profilu informatycznym i graficznym. Prowadzone kierunki stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

Nowoczesne programy nauczania łączą niezbędną wiedzę teoretyczną z praktyką. Dominują interaktywne formy zajęć oraz nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają zdobyć nowe umiejętności i nowy zawód oraz osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i realizowane są w formie wieczorowej lub weekendowej.

  • Zajęcia w formie wieczorowej realizowane są w dni powszednie (2 spotkania w tygodniu w godz. popołudniowo-wieczornych tj. 16:30 - 21:00).

  • W formie weekendowej w piątki (w godz. popołudniowo-wieczornych tj. 16:30 - 21:00), soboty i niedziele (w godz. od około 8:00 do 21:00).

Podane godziny to ramy czasowe w jakich mogą odbywać się zajęcia. Godziny rozpoczęcia i zakończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od dyspozycyjności prowadzący zajęcia oraz sposobu ułożenia planu.

Studia kończą się obroną egzaminu dyplomowego, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

but zapisz sie