Opis przedmiotów dla kierunku Autocad - projektowanie w środowisku 2D i 3D

Podstawy programowania  - 20 h

 •  tworzenie własnych skryptów napisanych w środowisku Visual Basic dla AutoCAD.

Projektowanie CAD - projektowanie przemysłowe w środowisku CAD - 80 h

 • metody projektowania w środowisku CAD,

 • mechanizmy projektowania  CAD w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej,

 • technologie projektowania przemysłowego,

 • tworzenie elementów adaptacyjnych, części i podzespołów, symulacji ich działania i naprężeń panujących w warunkach naturalnych,

 • projektowanie parametryczne,

 • Visual Basic  - automatyzacja pracy w środowisku CAD,

 • bazy danych w środowisku CAD oraz w środowisku sieciowym.

Modelowanie 3D -  65 h

 • metody  modelowania trójwymiarowego,

 • rodzaje powierzchni modelujących,

 • podstawy i strategie modelowania,

 • tworzenie złożonych, trójwymiarowych obiektów. 

Elementy animacji - 55 h

 • podstawy  tworzenia animacji trójwymiarowych,

 • rodzaje animacji,

 • podstawy modelowania ruchu obiektów,

 • tworzenia cyfrowych scenariuszy ruchu,

 • modelowanie ruchu obiektów technicznych,

 • modelowanie ruchu postaci,

 • modelowanie animacji twarzy,

 • tworzenie podstawowych animacji trójwymiarowych.

Wizualizacja 3D - wizualizacja obiektów utworzonych w środowisku CAD - 40 h

 • elastyczne środowisko trójwymiarowe,

 • projekt 3D na stronie internetowej,

 • realistyczne modele trójwymiarowe,

 • odwzorowanie rzeczywiste,

 • udział użytkownika w wirtualnych procesach,

 • kreowanie obrazu scen trójwymiarowych,

 • animacja ruchu i złożenia z uwzględnieniem obsługi kolizji,

 • tworzenie profesjonalnego projekt.