Program studiów został opracowany w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem branży telewizyjnej i filmowej na specjalistów w dziedzinie CG. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalisty sprawnie w poruszającego się w świecie grafiki i animacji w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie kilkudziesięciosekundowej animacji 3D, filmu krótkometrażowego lub sekwencji wzbogaconej o podstawowe efekty specjalne.

 

animacja

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które swoją przyszłość wiążą z tworzeniem filmów i prezentacji multimedialnych (głównie reklamowych), zawierających materiał wideo, animacje 3D i efekty specjalne.

Cel kształcenia

Program studiów został opracowany w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem branży telewizyjnej i filmowej na specjalistów w dziedzinie CG. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalisty sprawnie w poruszającego się w świecie grafiki i animacji w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie kilkudziesięciosekundowej animacji 3D, filmu krótkometrażowego lub sekwencji wzbogaconej o podstawowe efekty specjalne.

Należy jednak pamiętać, że sukces w tej branży wiąże się z wieloletnim interdyscyplinarnym doświadczeniem. Nie można zatem zdefiniować omawianego kierunku studiów podyplomowych jako generującego ekspertów w tej dziedzinie. Stawiamy sobie za cel wskazanie drogi studentowi dla dalszych działań w zakresie tworzenia zaawansowanych multimediów poprzez przygotowanie merytoryczne i praktyczne, w możliwie najszerszym zakresie tematycznym.

Kompetencje i korzyści

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie korzystać z oprogramowania używanego do animacji i wizualizacji (3dMax, Blender 3D). Nabędzie umiejętności związane przygotowaniem materiału wideo, tworzeniem czołówek, animacji 3D i prostych kompozycji wideo. W ramach realizowanych przedmiotów będzie miał możliwość zapoznać sie ze wszystkimi etapami produkcji multimediów: preprodukcją, produkcją i postprodukcją. Program kierunku przewiduje także naukę podstaw fotografii, które pozwalą przybliżyć słuchaczom rejestrację obrazu techniką cyfrową przy pomocy aparatu fotograficznego i kamery.

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16