Czas trwania studiów: 2 semestry - 260 godzin

PRZEDMIOT

SEMESTR I

SEMESTR II

RAZEM SEMESTR I i II

w

ć

w

ć

Kompozycja i estetyka w grafice

15

 

 

 

 15

Grafika rastrowa

 

30

 

 

 30

Modelowanie 3D i wizualizacja

10

40

 

 

 50

Animacja 3D

5

20

5

20

 50

Podstawy fotografii

10

 

 

 

 10

Podstawy wideofilmowania

 

 

 

10

 10

Nieliniowy montaż video

 

 

 

25

 25

Filmowe efekty specjalne

 

 

 

20

 20

Pracownia dyplomowa

 

 

 

50

 50

SUMA

 40

90

5

125

260