Opis przedmiotów na kierunku Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

Kompozycja i estetyka w grafice – 15 h

 • liternictwo

 • kompozycja oraz projektowanie graficzne i typograficzne (przedmiot stanowi doskonałe wprowadzenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z grafiką komputerową oraz uporządkowanie wiedzy z tego zakresu dla pozostałych)

Grafika rastrowa – 30 h

 • Adobe Photosho

 • zastosowania 3D

 • przygotowanie materiałów dla modeli 3D do postprodukcj i renderingów.

Modelowanie 3D i wizualizacja – 50 h

 • wprowadzenie 3D

 • główne techniki modelowania 3DSMax

 • wizualizacja modeli 3D

Animacja 3D – 60 h

 • ożywienie modeli w animowanych scenach

 • teoria animacji

Podstawy fotografii – 10 h

 • poznanie sprzętu fotograficznego

 • techniki kompozycji kadru

Podstawy wideofilmowania - 10 h

Nieliniowy montaż wideo - podstawy edycji filmów – 25 h

 • programy do edycji wideo

 • obróbka plików wideo

 • montowanie metodą montażu nieliniowego

 • przejścia i efekty

Filmowe efekty specjalne – 20 h

 • kreacja podstawowych efektów specjalnych

Pracownia dyplomowa – 50 h

 • realizacja autorskiego projektu, którym może być etiuda filmowa, animacja 2D, animacja 3D, sekwencja filmowa z efektami specjalnymi