ciscobut zapisz sie lewy

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera).

Program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.

 

cisco ccna

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku sieciowym, a chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera). Program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych CCNA. Więcej o certyfikacji CCNA

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest posiadanie ukończonych studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco). Program studiów pozwala również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych CCNA. Więcej o certyfikacji CCNA.

Korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

 • czteromodułową Akademię CISCO (wg. autoryzowanego programu CCNA Routing&Switching)

 • program autoryzowanego kursu CCNA Security

Poza tym:

 • po pozytywnym ukończeniu danego przedmiotu, słuchacz ma możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia kursów sygnowane przez firmę Cisco

 • realizowany program zajęć przygotowuje wstępnie słuchaczy do egzaminów certyfikujących CCNA (200-120) oraz Implementing Cisco IOS Network Security (640-554)

 • słuchacze mają możliwość uzyskania kuponu z 58% zniżką na egzamin CCNA (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Cisco)

 • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office)

Zyskiwane kompetencje 

Po zakończeniu cyklu kształcenia  absolwent nabędzie następujące umiejętności:

 • administrowania i bieżącego utrzymania sprzętowej infrastruktury sieciowej opartej na technologii CISCO

 • obsługi i zarządzania routerami oraz przełącznikami sprzętowymi CISCO

 • bardzo dobra znajomość teoretycznych aspektów funkcjonowania sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP

 • zabezpieczenia sieci lokalnej przez zagrożeniami płynącymi z sieci Internet z wykorzystaniem routera sprzętowego CISCO

 • rozwiązywania problemów w ramach sprzętowej infrastruktury sieciowej opartej na technologii CISCO

 • projektowania sprzętowej infrastruktury sieciowej w oparciu o technologię CISCO

 

Zobacz jak wyglądają przykładowe zajęcia realizowane na studiach podyplomowych
(film nagrany na jednych z zajęć).

 

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16