Czas trwania studiów: 2 semestry – 250 godzin

PRZEDMIOT

SEMESTR I

SEMESTR II

LICZBA GODZIN
ŁĄCZNIE

w

ć

w

ć

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

15

35

 

 

 50

Routing w sieciach TCP/IP

15

35

 

 

 50

Przełączanie w sieciach lokalnych i sieci bezprzewodowe

10

10

5

15

 40

Technologie sieci rozległych

 

 

15

25

 40

Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych CISCO

 

 

25

45

 70

SUMA

 40

80

45

85

250