Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię MS Windows (na bazie systemów MS Windows 7/8.1/10, oraz MS Windows Server2008 R2 / 2012 R2 / 2016). Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCSA.

 

microsoft

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku sieciowym, a chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej.
Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę, oraz przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCSA:

 • MCTS 70-687: Configuring Windows 8

 • MCTS 70-688: Managing and Maintaining Windows 8  

 • MCTS 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

 • MCTS 70-411: Administering Windows Server 2012

 • MCTS 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

 • MCTS 70-697: Installing and Configuring Windows 10

 • MCTS 70-698: Configuring Windows 10 Devices

 • MCTS 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

 • MCTS 70-741: Networking with Windows Server 2016

 • MCTS 70-742: Identity with Windows Server 2016

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o systemy MS Windows 7/8.1/10, oraz MS Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016). Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych MCTS/MCSA.

Korzyści

 • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych)

 • program zajęć, który przygotowuje wstępnie studentów do egzaminów certyfikujących umożliwiających zdobycie tytułów: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) oraz Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA):

   - MCTS: Configuring Windows 8

   - MCTS: Managing and Maintaining Windows 8

   - MCTS: Installing and Configuring Windows Server 2012

   - MCTS: Administering Windows Server 2012

   - MCTS: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

   - MCSA: Windows Server 2012

   - MCSA: Windows 8

  Poza tym:
 • słuchacze mają możliwość otrzymania zniżki ok. 45% na egzaminy certyfikujące Microsoft (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft)

 • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office)

Zyskiwane kompetencje

Po zakńczeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

 • sprawnego wdrażania, instalacji w otoczeniu sieciowym systemów MS Windows 7/8.1/10 oraz Windows Server 2008R2/2012R2/2016

 • zaawansowanego administrowania i bieżącego utrzymania infrastruktury klienckiej Windows 7/8.1/10

 • zaawansowanego zarządzania usługami katalogowymi Active Directory oraz infrastruktury sieciowej Windows Server 2008R2/2012R2/2016

 • wykorzystania Infrastruktury Klucza Publicznego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT w opartej na technologii Microsoft

 • rozwiązywania problemów w ramach infrastruktury IT opartej na technologii Microsoft

 • projektowania infrastruktury IT w oparciu o technologię Microsoft

   

Zobacz jak wyglądają przykładowe zajęcia realizowane na studiach podyplomowych
(film nagrany na jednych z zajęć‡).

 

 

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16