Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię GNU/Linux.

 

linux

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku sieciowym, a chcące zdobyć zawód administratora sieci komputerowej. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby od początku nauczyć wszystkich niezbędnych wiadomości i umiejętności (z wyjątkiem obsługi samego komputera).

Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić, lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii Linux.

Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych jakichkolwiek studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do projektowania, budowy, oraz administrowania sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o technologię GNU/Linux (na bazie dystrybucji Red Hat Enterprise Linux/Fedora GNU/Linux oraz Debian GNU/Linux).

Korzyści
W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

 • program zajęć zawarty w ramach autoryzowanych kursów Red Hat oraz Linux Professional Institute Certification (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi kilkanaście tysięcy złotych):

  - RHEL7 RH124 Red Hat System Administration I

  - RHEL7 RH134 Red Hat System Administration II

  - RHEL7 RH254 Red Hat System Administration III

  - RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management

  - LPI-101, LPI-102, LPI-201, LPI-202, LPI-300, LPI-303, LPI-304

 • program zajęć, który przygotowuje wstępnie studentów do egzaminów certyfikujących umożliwiających zdobycie tytułów: RHCSA (Red Hat Certified System Administrator), RHCE (Red Hat Certified Engineer), LPIC-1 Linux Server Professional, LPIC-2 Linux Network Professional, LPIC-3 Linux Enterprise Professional,


Kompetencje

Po ukończeniu studiów słuchacz opanuje następujące umiejętności:

 • zaawansowanego administrowania i bieżącego utrzymania infrastruktury klienckiej GNU/Linux

 • zaawansowanego zarządzania infrastrukturą sieciową GNU/Linux

 • zaawansowanego wdrożenia i zarządzania routerem programowym opartym na systemie GNU/Linux

 • zabezpieczenia sieci lokalnej przez zagrożeniami płynącymi z sieci Internet z wykorzystaniem routera programowego opartego na systemie GNU/Linux

 • rozwiązywania problemów w ramach infrastruktury IT opartej na technologii GNU/Linux

 • projektowania infrastruktury IT w oparciu o technologię GNU/Linux

Poza tym każdy z uczestników mam możliwość otrzymania legalnego darmowego oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office).
 

Zobacz jak wyglądają przykładowe zajęcia realizowane na studiach podyplomowych (film nagrany na jednych z zajęć).

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16