Czas trwania studiów: 2 semestry – 280 godzin

PRZEDMIOT

SEMESTR I

SEMESTR II

RAZEM SEMESTR
I i II

w

ć

w

ć

Administracja systemem operacyjnym GNU/Linux

20

40

 

 

60

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych 

15

35

 

 

50

Sieciowy system operacyjny GNU/Linux 

15

15

15

35

80

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych opartych na systemie Linux

 

 

20

40

60

Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w systemie Linux

 

 

10

20

30

RAZEM

50

90

45

95

280