Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz będzie potrafił sprawnie obsługiwać programy do przetwarzania grafiki komputerowej i komputerowego składu tekstu. Opanuje: techniki drukarskie, umiejętność doboru komputerowego systemu poligraficznego, znajomość zasad kompozycji i typografii. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą komputera wszystkie prace niezbędne do przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem specyfiki stosowanej techniki drukarskiej.

grafika

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie wydawniczej grafiki komputerowej i reklamowej, plastyki i fotografii.

Cel kształcenia

Naszym celem nie jest kształcenie zawodowych drukarzy, informatyków czy fotografów. Nasz absolwent będzie jednak w stopniu dostatecznym posiadał wiedzę tych specjalistów, aby móc sprawnie zajmować się działalnością wydawniczo-reklamową. Przede wszystkim będzie profesjonalistą w przygotowaniu i przetwarzaniu wszelkich materiałów do druku za pomocą nowoczesnego komputera, czyli w dziedzinie zwanej Desktop Publishing (DTP). Narzędziem jego pracy będzie: komputer, drukarki, skanery i naświetlarki.

Kompetencje i korzyści

Po zakończeniu cyklu kształcenia słuchacz  będzie potrafił sprawnie obsługiwać  programy do przetwarzania grafiki komputerowej i komputerowego składu tekstu. Opanuje: techniki drukarskie, umiejętność doboru komputerowego systemu poligraficznego, znajomość zasad kompozycji i typografii. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą komputera wszystkie prace niezbędne do przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem specyfiki stosowanej techniki drukarskiej. Będzie znał zasady składu tekstów oraz kompozycji prac graficznych o różnorodnym charakterze.

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16