Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin

Czas trwania studiów: 2 semestry – 260 godzin

PRZEDMIOT

SEMESTR I

SEMESTR II

RAZEM SEMESTR I i II

 w

ć

w

ć

Kompozycja i estetyka w grafice

 10

 

 

 

 10

CorelDRAW/Illustrator

 5

55

 

 

 60

Teoria poligrafii

10

 

 

 

 10

PhotoShop

 5

45

 

 

 50

Redakcja techniczna wydawnictw

 

 

10

 

 10

Warsztaty DTP

 

 

 

40

 40

Skład i łamanie publikacji

 

 

5

45

 50

Podstawy fotografii

 

 

5

5

 10

Zajęcia seminaryjne

 

 

 5

15

 20

 SUMA

30

 100

25

105

260