Opis przedmiotów dla kierunku Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

Kompozycja i estetyka w grafice - 10 h

 • plastyka - sztuka wizualna

 • środki wyrazu plastycznego

 • kompozycja na płaszczyźnie

 • prawa i elementy układów literniczych

 • technologia i technika pism narzędziowych i pisma konstruowanego

 • rozwój historyczny pisma łacińskiego

 • systematyka pism drukarskich

 • kompozycja liternicza

 • technologia i technika sztuk graficznych

 • grafika artystyczna - warsztatowa

 • grafika użytkowa

 • projektowanie graficzne i typograficzne

Grafika wektorowa CorelDraw/Ilustrator - 60 h

Ilustrator

 • przestrzeń robocza

 • zaznaczanie

 • zaznaczanie bezpośrednie

 • wyrównywanie obiektów względem siebie i obiektu kluczowego

 • tryb izolacji, rysowania

 • tworzenie prostych kształtów

 • rysowanie i edycja ścieżek

 • narzędzie gumka, zmiana konturów na obiekty

 • generator kształtów

 • odnajdywanie ścieżek, aktywny obrys,

 • obszar roboczy,

 • zniekształcanie i skalowanie obiektów

 • rysowanie prostych i krzywych

 • obsługa próbnika kolorów

 • wzornik kolorów

 • tworzenie wzorków

 • tekst ozdobny i akapitowy

 • zmiana właściwości akapitu

 • styl akapitowy i znakowy

 • warstwy i ich znaczenie

 • tekst na ścieżkach

 • rysowanie w perspektywie,

 • gradient

 • tworzenie i zastosowanie pędzli

 • zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów graficznych

 • praca z symbolami

 • łączenie projektów Illustratora CS5 i innych programów firmy Adobe

CorelDraw

 • wygląd programu

 • obszar roboczy

 • rysowanie prostych obiektów

 • nadawanie obiektom kolorów

 • transformacje obiektów

 • praca z tekstem i tabelami

 • używanie wypełnień i konturów, linijki

 • siatka, prowadnice, prowadnice dynamiczne, przyciąganie do obiektów

 • rysunek odręczny, linia z 2 punktów

 • krzywe Béziera

 • środki artystyczne

 • pisak

 • linia b-sklejana

 • łamana

 • krzywa z 3 punktów

 • kadrowanie, nóż, gumka, narzędzia kształtu, kaształtowanie

 • praca z bitmapami

 • kształtowanie i transformacja

 • dopasowanie tekstu do ścieżki

 • eksport pliku dla poligrafii

Teoria poligrafii - 10 h

 • rodzaje papieru

 • właściwości papieru

 • podział wytworów papierniczych

 • formaty papieru

 • rodzaje farb graficznych, klejów, surowców introligatorskich

 • raster i jego rodzaje

 • modele barw,

 • systemy definicji kolorów

 • procesy skanowania

 • systemy zarządzania kolorem

 • korekcja barw

 • język PostScript

 • wykorzystanie drukarek, skanerów, naświetlarek, monitorów i kart z kalibracją kolorów

 • teoria separacji i druku barwnego

 • wydruki kontrolne

 • obróbka arkuszy

 • proces wykonywania wkładu i okładek

 • rodzaje opraw: prosta, złożona, bezszyciowa

 • proces wykonywania opraw

 • rodzaje krajarek

 • maszyny do: złamywania arkuszy, wykonywania wkładu, zbierania składek, łączenia składek, obróbki wkładu, wykonywania okładek

 • maszyny do łączenia wkładu z okładką

 • prasy

 • rodzaje maszyn drukarskich i zasady ich działania

 • druk offsetowy

 • typo

 • sitodruk

 • fleksodruk, wklęsłodruk, ksero wady i zalety

 • wybór techniki drukarskiej w zależności od rodzaju produkcji

Redakcja techniczna wydawnictw  - 10 h

 • podział produkcji poligraficznej

 • charakterystyka materiałów wydawniczych

 • współpraca wydawnictwa z drukarnią

 • miary typograficzne

 • klasyfikacja krojów pism drukarskich,

 • materiały wydawnicze i znaki adiustacyjne

 • zasady składania tekstów

 • korekta i znaki korektorskie

 • rodzaje i zasady składania akcydensów, tabel, wzorów matematycznych i chemicznych, poezji i utworów dramatycznych, dzieł, katalogów, bibliografii, słowników, gazet, czasopism

 • łamanie książek i broszur, gazet i czasopism

Skład i łamanie publikacji - 50 h

 • informacje o przestrzeni roboczej

 • konfigurowanie i edytowanie wielostronicowego dokumentu

 • tworzenie i edytowanie ramek tekstowych i graficznych

 • oblewanie grafiki tekstem

 • przepływanie tekstu

 • tworzenie i wprowadzanie tekstu

 • edytor wątków

 • śledzenie zmian

 • tworzenie inicjału

 • konfigurowanie tabulatorów

 • określanie wymagań druku

 • tworzenie i używanie barw

 • gradient, tinta, tworzenie i stosowanie stylów akapitowych i znakowych

 • zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych

 • łącza

 • tworzenie tabel

 • zmiana przezroczystości ilustracji EPS

 • efekty przezroczystości

 • tworzenie plików PDF do weryfikacji

 • podgląd rozbarwień

 • podgląd przezroczystości

 • menedżer farb

 • projektowanie publikacji interaktywnych

 • obsługa długich dokumentów

 • tworzenie i synchronizacja księg

 • zarządzanie kolorem

Przetwarzanie obrazów - PhotoShop - 50 h

 • zapoznanie się z obszarem roboczym

 • prostowanie i kadrowanie obrazu

 • zastępowanie kolorów, dopasowanie nasycenia

 • retuszowanie za pomocą narzędzia Clone Stamp (Stempel)

 • punktowy pędzel korygujący

 • róźdżka, lasso, szybkie zaznaczenie

 • maska wyostrzająca

 • warstwy i ich wykorzystanie

 • kanały i maski

 • tekst i maski przycinające z tekstu

 • pióro oraz ścieżki, komponowanie zaawansowane, malowanie pędzlem mieszjacym

 • przygotowywanie plików dla potrzeb internetowych

 • jak uzyskać zgodność kolorów na ekranie i na wydruku

 • grafika 3D, manipulowanie obiektami trójwymiarowymi

 • tworzenie trójwymiarowego tekstu techniką repoussé

 • automatyzacja zadań wieloetapowych

 • wypaczenie marionetkowe

 • stosowanie stylów warstw

Warsztaty DTP - 40 h

 • poznanie cech programów graficznych

 • dobór właściwych narzędzi

 • osiągnięcie zamierzonego celu w sposób optymalny

 • tworzenie elementów pakietu identyfikacji wizualnej firmy: logo, wizytówka, broszura, ogłoszeni prasowe, pismo firmowe, katalog

Podstawy fotografii - 10 h

 • aparaty i sprzęt fotograficzny

 • kompozycja obrazu fotograficznego

 • elementy barw

 • światło i oświetlenie

 • twórcze użycie obiektywów

 • techniki fotografowania

 • fotografia cyfrowa

 • efekty specjalne

 • powielanie i kopiowanie

Seminarium dyplomowe - 20 h

Podczas zajęć student dowiaduje się, w jaki sposób przygotować pracę na studiach podyplomowych oraz przedstawić postępy z jej realizacji.