Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania systemami wymiany informacji opartymi o technologie MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

 

postfix

Dla kogo?

Słuchaczami kierunku mogą zostać wszystkie osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku sieciowym, a chcące zdobyć zawód administratora systemów wymiany informacji MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.
Z drugiej strony program przewiduje także treści dla absolwentów kierunku informatyka, czy pracujących zawodowo administratorów sieci chcących pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie technologii MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.
Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest także posiadanie ukończonych dowolnych studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, oraz administrowania systemami wymiany informacji opartymi o technologie MS Exchange, MS SharePoint, Postfix.
Program studiów został przygotowany tak, aby oprócz nauki zawodu administratora sieci, materiał w nim zawarty pozwolił również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych.

Komptencje i korzyści

W ramach przedmiotów studiów studenci kierunku zrealizują:

 • program zawarty w ramach autoryzowanych kursów Microsoft (koszt w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft wynosi ok. czterech tysięcy złotych za jeden kurs):

  - MS-20341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

  - MS-20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

  - oraz elementy kursu: MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

  - oraz elementy kursu: MS-20332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Poza tym:

 • po pozytywnym ukończeniu danego przedmiotu, słuchacz ma możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursów sygnowane przez firmę Microsoft,

 • słuchacze mają możliwość otrzymania zniżki 48% na egzaminy certyfikujące Microsoft (powyższe zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft),

 • słuchacze mają dostęp do legalnego darmowego oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem pakietu MS Office).

Zyskiwane kompetencje

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent nabędzie umiejętności:

 • wdrażania, instalacji oraz zarządzania serwerem pocztowym MS Exchange,

 • wdrażania, instalacji oraz zarządzania serwerem pocztowym Postfix,

 • wdrażania, instalacji oraz zarządzania platformą MS SharePoint.

box zasady przyjec

box sprawdz oplaty

box rekrutacjaInformacje organizacyjne 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/marzec każdego roku
Max. ilość osób w grupie: 16