Opis przedmiotów na kierunku: Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

Podstawy administracji systemem MS Windows Server oraz Linux - 60 h

 • Wprowadzenie do Windows Server 2012 oraz Windows Server 2012 Core,

 • Adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Windows, konfiguracja zapory ogniowej w systemie Windows Server,

 • Zarządzanie dyskami oraz uprawnieniami do zasobów,

 • Podstawy instalacji, konfiguracji i zarządzania usługą "Active Directory Domain Services",

 • Podstawy wdrażania polityk zasad grup oraz preferencji zasad grup usługi Active Directory,

 • Podstawy systemów rozwiązywania nazw (DNS, LLMNR, NetBIOS),

 • Podstawy udostępniania stron internetowych w sieci komputerowej z wykorzystaniem serwera IIS,

 • Metody szyfrowania danych w sieciach komputerowych, zagadnienie Infrastruktury klucza publicznego (PKI),

 • Podstawy zarządzania urzędem certyfikacyjnym zintegrowanym z usługą Active Directory w systemie MS Windows Server,

 • Podstawy zarządzania użytkownikami i grupami w systemie Linux, prawa dostępu do plików w systemie Linux,

 • Podstawy zarządzania oprogramowaniem w systemie Linux z wykorzystaniem narzędzi „apt-get” oraz „yum” (instalacja ze źródeł, instalacja z pakietów),

 • Podstawy zarządzania dyskami w systemie Linux,

 • Adresacja, konfiguracja i obsługa IPv4 oraz IPv6 w systemach Linux, zdalne zarządzanie systemem Linux (ssh, rsync),

Administracja serwerem pocztowym Postfix - 50 h

 • Podstawy działania usługi poczty elektronicznej,

 • Instalacja podstawowego serwera poczty opartego na aplikacji Postfix oraz serwera Dovecot POP/IMAP,

 • Podstawowe polecenia dot. obsługi serwera Postfix i analiza logów serwera..

 • Formaty przechowywania wiadomości e-mail na dysku serwera pocztowego.

 • Aliasy nazw użytkowników, pliki „.forward”,

 • Konfiguracja połączeń szyfrowanych dla protokołów SMTP/POP/IMAP oraz autoryzacja dostępu do serwera SMTP (SASL/POP-before-SMTP),

 • Konfiguracja prostych zabezpieczeń antyspamowych w serwerze SMTP Postfix,

 • Instalacja i konfiguracja systemu antyspamowego oraz skanera antywirusowego dla serwera SMTP Postfix (postgrey, postfwd, amavisd-new, spamassasin),

 • Ograniczenia wielkości skrzynek pocztowych (Quota),

 • Uaktywnienie portu submission (587tcp) w serwerze SMTP "Postfix",

 • Instalacja i konfiguracja prostego oprogramowania do tworzenia list mailingowych – mlmmj,

 • Instalacja i konfiguracja webowego klienta poczty elektronicznej SquirrelMail/RoundCube/Horde,

 • Integracja serwera pocztowego Postfix z usługą Active Directory.

Administracja serwerem pocztowym MS Exchange - 70 h

 • Wprowadzenie do MS Exchange 2013,

 • Planowanie i konfiguracja serwera Mailbox,

 • Zarzadzanie obiektami odbiorców (zarządzanie odbiorcami, zarządzanie listami adresowymi i zasadami, planowanie typów odbiorców, zarządzanie folderami publicznymi),

 • Planowanie i wdrażanie roli Client Access Server,

 • Planowanie i konfiguracja dostępu klienckiego (w tym konfiguracja Outlook Web Access, ActiveSync),

 • Planowanie i konfigurowanie zasad transportu wiadomości,

 • Planowanie i implementacja wysokiej dostępności MS Exchange,

 • Planowanie i implementacja mechanizmów odzyskiwania po awarii,

 • Planowanie i konfiguracja bezpieczeństwa wiadomości (rozwiązania antyspamowe i antywirusowe),

 • Planowanie i konfiguracja bezpiecznej administracji i nadzoru,

 • Konfiguracja mechanizmu Role Based Access Control i audytowania,

 • Monitorowanie serwera Exchange 2013,

 • Wirtualizacja pod kątem Exchange 2013,

 • Integracja AD RMS z Exchange Server 2013.

Administracja platformą MS SharePoint - 70 h

 • Wprowadzenie do MS SharePoint,

 • Projektowanie architektury logicznej,

 • Projektowanie architektury fizycznej,

 • Projektowanie architektury informacji,

 • Instalacja i konfiguracja MS SharePoint Server 2013,

 • Tworzenie aplikacji web i kolekcji witryn,

 • Planowanie i konfiguracja serwisów aplikacyjnych,

 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami,

 • Konfigurowanie uwierzytelniania w MS SharePoint,

 • Konfiguracja zabezpieczeń MS SharePoint na poziomie farmy,

 • Zarządzanie taksonomią (zarządzanie typami zawartości, zarządzanie zestawem terminów, wymiana informacji między zbiorami witryn, wymiana informacji między farmami),

 • Konfigurowanie profili użytkowników,

 • Konfiguracja usługi Enterprise Search,

 • Monitorowanie i nadzór środowiska MS SharePoint,

 • Wysoka dostępność środowiska MS SharePoint,

 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych dla środowiska MS SharePoint.