facebook
Studia podyplomowe
Więcej atutów na rynku pracy
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Studia podyplomowe
AutoCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
Administracja siecią komputerową CISCO
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

but dofinan st

 Kierunek

Forma

Semestralne
czesne

Miesięczne
czesne

Opłata
rekrutacyjna

Administracja siecią komputerową Cisco

wieczorowa/
niestacjonarna

2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Administracją siecią komputerową Microsoft

wieczorowa/
niestacjonarna

2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Administracja siecią GNU/Linux

wieczorowa/
niestacjonarna

2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

wieczorowa/
niestacjonarna

 2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

wieczorowa/
niestacjonarna

 2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

wieczorowa/
niestacjonarna

2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

wieczorowa/
niestacjonarna

2150 zł

500 zł

0 zł
99 zł

AutoCAD-projektowanie w środowisku 2D i 3D

wieczorowa/
niestacjonarna

2650 zł

620 zł

0 zł
99 zł

Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

wieczorowa/
niestacjonarna

2650 zł

620 zł

0 zł
99 zł

 PROMOCJA DO 29 LUTEGO 2024 – WPISOWE 0 ZŁ!

Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej obowiązującej kandydatów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach można dokonywać opłat czesnego za naukę w dwojaki sposób:

  • w postaci miesięcznych zaliczek (miesięczne czesne) – opłatę należy wnosić każdorazowo do 10-go dnia danego miesiąca z góry, w miesiącach od października do czerwca włącznie.

  • w postaci jednorazowej wpłaty za cały semestr (semestralne czesne) – opłatę należy wnieść do 10-go października oraz do 10-go lutego.

Cykl kształcenia w ramach studiów podyplomowych w WSTI trwa 9 miesięcy i podzielony jest na 2 semestry trwające po 4,5 miesiąca każdy. Miesięczne czesne należy wnosić co miesiąc w okresie pobierania nauki, co oznacza, że należy je wnosić przez 4,5 miesiąca (cztery i pół miesiąca) w ciągu każdego semestru.

Wysokość semestralnego czesnego wnoszonego w terminie (poza okresami promocji semestralnego czesnego), jest niższa o około 5% od sumy płatności czesnego miesięcznego.

W przypadku nie wnoszenia czesnego w terminie naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Podstawą naliczania opłat za zwłokę jest data księgowania wpłaty na koncie uczelni, a nie  data wpłaty. Osoby dokonujące opłat czesnego na poczcie prosimy o uwzględnienie faktu, że pomimo wprowadzenia usług gwarantujących szybki termin przekazywania wpłat do rozliczeń międzybankowych przez pocztę, wpłaty docierają na konto uczelni nawet z  tygodniowym opóźnieniem. Chcąc uniknąć opłat za zwłokę należy wpłacać czesne odpowiednio wcześniej.

Informujemy, że należności, indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego oraz aktualne saldo można sprawdzać samodzielnie w module OPŁATY, logując się do Wirtualnego Dziekanatu.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook