but dofinan st

PROMOCJA!
Zapisz się do 30 września – nie płać wpisowego

Kierunek

Forma

Semestralne
czesne

Miesięczne
czesne

Opłata
rekrutacyjna

Administracja siecią komputerową Cisco

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł

Administracją siecią komputerową Microsoft

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł

Administracja siecią GNU/Linux

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

wieczorowa/
niestacjonarna

 1900 zł

444 zł

0 zł

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

wieczorowa/
niestacjonarna

 1900 zł

444 zł

0 zł

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

wieczorowa/
niestacjonarna

1900 zł

444 zł

0 zł

AutoCAD-projektowanie w środowisku 2D i 3D

wieczorowa/
niestacjonarna

2300 zł

538 zł

0 zł

Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

wieczorowa/
niestacjonarna

2300 zł

538 zł

0 zł

 

ikona pdf2
Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej
„Zapisz się do 30 września – nie płać wpisowego!”


  Administracyjną opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w okresie pozapromocyjnym (99 zł) należy wnosić
na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr konta: 51 1750 1312 1010 1000 0000 0000


 UWAGA!!!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Na terenie budynku znajduje się urząd pocztowy czynny od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:00-14:00, a także bank - kasa bankowa czynna od 8.00 - 15.30.