W przypadku nie wnoszenia czesnego w terminie naliczane są opłaty za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Podstawą naliczania opłat za zwłokę jest data księgowania wpłaty na koncie uczelni, a nie  data wpłaty. Osoby dokonujące opłat czesnego na poczcie prosimy o uwzględnienie faktu, że pomimo wprowadzenia usług gwarantujących szybki termin przekazywania wpłat do rozliczeń międzybankowych przez pocztę, wpłaty docierają na konto uczelni nawet z  tygodniowym opóźnieniem. Chcąc uniknąć opłat za zwłokę należy wpłacać czesne odpowiednio wcześniej.