W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach można dokonywać opłat czesnego za naukę w dwojaki sposób:

  • w postaci miesięcznych zaliczek (miesięczne czesne) – opłatę należy wnosić każdorazowo do 10-go dnia danego miesiąca z góry, w miesiącach od października do czerwca włącznie.

  • w postaci jednorazowej wpłaty za cały semestr (semestralne czesne) – opłatę należy wnieść do 10-go października oraz do 10-go lutego.

Cykl kształcenia w ramach studiów podyplomowych w WSTI trwa 9 miesięcy i podzielony jest na 2 semestry trwające po 4,5 miesiąca każdy. Miesięczne czesne należy wnosić co miesiąc w okresie pobierania nauki, co oznacza, że należy je wnosić przez 4,5 miesiąca (cztery i pół miesiąca) w ciągu każdego semestru.

Wysokość semestralnego czesnego wnoszonego w terminie (poza okresami promocji semestralnego czesnego), jest niższa o około 5% od sumy płatności czesnego miesięcznego.